03.12.2021

Аудитордук иш жөнүндө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ 2021-жылдын 3-декабры № 147 Аудитордук иш жөнүндө 1-глава. Жалпы жоболор 1-берене. Аудитордук иш чөйрөсүндөгү Кыргыз Республикасынын мыйзамдары 1. Ушул Мыйзам Кыргыз Республикасында аудитордук […]
29.04.2002

Бухгалтердик эсеп жөнүндө

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН МЫЙЗАМЫ 2002-жылдын 29-апрели № 76 Бухгалтердик эсеп жөнүндө (КР 2008-жылдын 17-октябрындагы № 231, 2009-жылдын 15-июлундагы № 216,2012-жылдын 18-майындагы № 56, 2013-жылдын 26-апрелиндеги № 61,2013-жылдын 30-июлундагы № 178, 2015-жылдын […]