Жаңылыктар – Баалуу Кагаздар Базары

05.06.2024

Баалуу кагаздар рыногуна кесипкөй катышуучунун квалификациялык күбөлүгүн алууну каалаган жеке жактарга квалификациялык экзаменди (аттестацияны) өткөрүү жөнүндө

Баалуу кагаздар рыногуна кесипкөй катышуучунун квалификациялык күбөлүгүн алууну каалаган жеке жактарга квалификациялык экзаменди (аттестацияны) өткөрүү жөнүндө  Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматы (мындан ары – […]