Виртуалдык активдер кызмат көрсөтүүлөрүн берүүчү ишин жөнгө салуу боюнча сунуштардын жана жооптордун Реестри