Согуштун кесепеттеринен камсыздандыруу – Мамлекеттик финансылык көзөмөл кызматынын эксперти менен баарлашуу