Жеке жактардын автотранспорттук жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу Кыргызстанга керекпи?