• Ачарчылыкты жоюу

 • Жакшы ден соолук жана бактылуулук

 • Сапаттуу билим берүү

 • Гендердик теңчилик

 • Таза суу жана санитария

 • Арзан жана таза энергия

 • Арзыбаган иш жана экономикалык өсүш

 • Өнөр жайлаштыруу, инновациялар жана инфраструктура

 • Теңсиздикти азайтуу

 • Туруктуу шаарлар жана конуштар

 • Жооптуу түрдө түтүндөө жана өндүрүү

 • Климаттын өзгөрүшү менен күрөшүү

 • Жер экосистемаларын сактоо

 • Туруктуу өнүктүрүү үчүн өнөктөштүк